میلگرد صادراتی نیشابور به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی شرکت های تولیدی

میلگرد صادراتی نیشابور تاثیر انواع میلگرد و پوشش شیشه خرد شده بر روی میلگرد BFRP بر استحکام اتصال به بتن این مطالعه رفتار لغزش پیوند میلگردهای فولاد، BFRP، CFRP و GFRP را به بتن به‌دست‌آمده از یک سری آزمایش‌های کشش نشان می‌دهد.

نتایج نشان می‌دهد که CFRP می‌تواند به استحکام باند بالاتری نسبت به فولاد دست یابد، در حالی که BFRP به نیمی از استحکام باند فولاد می‌رسد. استحکام باند در فولاد و BFRP به دلیل افزایش قطر میله 23 تا 28 درصد کاهش یافت.

با این حال، CFRP و GFRP کاهش 73-78٪ در استحکام باند را به دلیل افزایش قطر میله نشان دادند. فولاد تندترین شیب را در منحنی لغزش پیوند داشت و پس از آن CFRP، BFRP و GFRP قرار گرفتند.

از آنجایی که BFRP به عملکرد بهینه دست یافت، پوشش سطحی با استفاده از ماسه طبیعی و شیشه خرد شده بازیافتی روی BFRP اعمال شد تا زبری FRP بر روی عملکرد باند ارزیابی شود.

میلگرد

BFRP پوشش داده شده با ماسه و شیشه 37% و 75% استحکام باند بالاتری نسبت به BFRP بدون پوشش نشان دادند، در حالی که سفتی باند به ترتیب 14 و 11% افزایش یافت.

در مقایسه با BFRP پوشش داده شده با ماسه، BFRP با روکش شیشه خرد شده به ترتیب تقریباً 20% و 10% استحکام باند بیشتری را برای میلگردهای با قطر 6 و 10 میلی متر نشان داد. با این حال، BFRP با پوشش شیشه ای رفتار ترد بیشتری را در مقایسه با همتایان با پوشش شنی خود نشان داد.

بر اساس نتایج تحلیلی، زبری سطح و طول تعبیه تأثیر قابل‌توجهی بر استحکام باند نهایی (p-value <0.05) در سطح 5٪ معنی‌داری دارند.

علاوه بر این، اثر متقابل قطر * تعبیه و قطر * پوشش تأثیر قابل توجهی بر استحکام باند دارد.

رفتار پیوند طولی (محور میلگرد) بین میلگرد آجدار و بتن ارتباط نزدیکی با محصور شدن مقطع ارائه شده توسط پوشش بتنی دارد. داده های تجربی کمی که آسیب پوشش بتنی ناشی از اندرکنش میلگرد-بتن را مشخص می کند در دسترس است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.