فاکتور فروش دارای اعتبار بیشتری از چک صیادی است

شنیدن کلمات فاکتور فروش و صورتحساب مترادف یکدیگر رایج است.

این به این دلیل است که آنها اطلاعات یکسانی را در مورد مقدار پول نقدی که مشتری بدهکار است، دارند.

با این حال، فاکتور فروش اکسل وسیله ای برای جمع آوری پول نقد برای محصولات یا خدماتی است که کسب و کار ارائه کرده است.

در حالی که اصطلاح قبض توسط خریدار برای بیان میزان پولی که به فروشنده یا کسب و کار برای خرید بدهکار است استفاده می کند.

برای اینکه فاکتور فروش به عنوان یک سند قانونی واجد شرایط شود و برای مشتری حرفه ای به نظر برسد، باید چندین عنصر را در آن لحاظ کنید.

جزئیات کسب و کار شامل نام کسب و کار، شماره تلفن، ایمیل و آدرس صورتحساب در فاکتور خام ثبت می شود.

همچنین اگر می‌خواهید فاکتور را شخصی‌تر کنید، می‌توانید لوگوی کسب‌وکار را در اینجا اضافه کنید.

اطلاعات تماس مشتری مانند نام مشتری، آدرس ایمیل، شماره تلفن و آدرس صورتحساب.

تاریخ صورتحساب تاریخی است که فاکتور آماده را صادر می کنید، در حالی که تاریخ سررسید نشان دهنده زمانی است که می خواهید مهلت پرداخت را داشته باشید.

شماره فاکتور یک کد متوالی و منحصر به فرد است که برای متمایز کردن فاکتورها از یکدیگر استفاده می شود.

فهرستی از محصولات و خدمات با یک خط مختصر که هر یک را توصیف می کند.

قیمت واحد برای هر محصول، کل مبلغ بدهی و نرخ مالیات با فرمول محاسبه درصد سود فروش و فرمول های دیگر موجود در فاکتور مشخص می شود.

شرایط پرداخت، مدت زمانی را که به خریدار اجازه می‌دهید تا به شما پرداخت کند، هزینه‌های تأخیر پرداخت و همچنین روش‌های پرداختی را که می‌پذیرید، مشخص می‌کند.

 • منابع:
  1. What Is A Sales Invoice? A Complete Guide for Small Businesses
 • تبلیغات: 
  1. کشاورزی که درآمدش بیشتر از بازیگرهالیوودی بود!
  2. از زباله‌گردی و فروش وسایل دسته دوم تا امپراتوری املاک آمریکا!
  3. عاقبت وحشتناک مرد جوانی که مدام خواب پول می دید
  4. چهار روش برای کار آفرینی موفق!